Reportáž: Bezpečnostní meet up „BOP ve škole“ a jeho význam v kontextu s dnešním incidentem v Hamburku

Reportáž: Bezpečnostní meet up „BOP ve škole“ a jeho význam v kontextu s dnešním incidentem v Hamburku
Bezpečnost ve škole Mimořádné události
Přesně týden po bezpečnostním MEET UPu 2023 „BOP ve škole“ pořádaném firmou KTEM Group s.r.o., který se konal za účasti zástupců města Čáslavi, Středočeského kraje, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a zástupců 20 ti školských zařízení, přinesl dnešní incident ve škole v německém Hamburku přesnou ilustraci tématu diskutovaného na setkání – zásadní potřeba bezpečnosti ve školských zařízeních je nyní více než evidentní. V úvodních slovech konference promluvila moderátorka Šárka Miškovská, která přivítala přítomné a vyjádřila svou osobní motivaci pro téma bezpečnosti ve školách. Poté předala slovo starostovi města Čáslavi Ing. Jaromírovi Strnadovi, který zdůraznil význam prevence v oblasti bezpečnosti a poděkoval organizátorům za jejich práci. Zakladatelka KTEM Group s.r.o., Michaela Pavlíková, ve svém úvodním projevu zdůraznila význam projektu „BOP ve škole“ a poděkovala všem za účast a podporu. Vyjádřila hrdost na přítomnost odborníků z různých oblastí bezpečnosti a představila vize a cíle bezpečnostního projektu. Přednášející a jejich témata
  • Bc. Michaela Pavlíková, DiS.: Jednatelka KTEM Group s.r.o. hovořila o významu bezpečnostního projektu „BOP ve škole“ a zdůraznila: „Jsme zde, abychom vám představili nejenom náš projekt, ale i nejnovější technologie a strategie, které mohou chránit naše děti.“
  • Kateřina Jetlebová: Zabývala se krizovým řízením a sdílela případové studie z praxe.
  • Mgr. Filip Gundza, MBA: Diskutoval o preventivních opatřeních proti kriminalitě, s důrazem na význam společné práce školy a krajského úřadu.
  • Kpt. Mgr. Tomáš Hulan: Jako reprezentant pražské policie představil perspektivy a strategie pro zlepšení bezpečnostní situace ve škole.
  • Bc. Jan Veselý: Zdravotnický záchranář poukázal na přípravu personálu pro mimořádné zdravotní situace.
  • Ing. Pavel Šutka: Představil technologie od Hikvision poukázal na jejich roli v ochraně školních zařízení.
  • Ing. Tomáš Slaný: Se zaměřením na kybernetickou bezpečnost, sdílel své poznatky o ochraně před kybernetickými hrozbami.
  • Ing. Andrej Braguca: Jako spoluzakladatel Virtual Lab s.r.o. předvedl využití virtuální reality v bezpečnostní výchově.
  • Mgr. Tomáš Hamberger: Představil perspektivy digitalizace a inovace v školním prostředí z pozice poradce pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.
  • Mgr. Jaroslav Svoboda: Jako bezpečnostní specialista LVHP poskytl přehled o bezpečnostních opatřeních ve školském prostředí.
Incident v Hamburku: Připomenutí stálé potřeby být na podobné situace připraven Týden po tomto setkání se v Hamburku odehrál závažný incident, kde byla školní bezpečnost ohrožena. Tento případ je přímým důkazem, že témata a strategie diskutované na MEET UPu nejsou pouze teoretická, ale mají okamžitý a vážný dopad na reálný školní život. S tímto vědomím, KTEM Group s.r.o. zdvojnásobuje svůj závazek posilovat bezpečnost ve školách a vyzývá všechny zainteresované strany, aby se aktivně zapojily do procesu zabezpečení škol. Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/hamburk-nemecko-skola-ozbrojenci-policie-zasah-zabarikadovani.A231108_121317_zahranicni_bro
Student na chodbě vyhrožuje zbraní
Uzavřená oblast kolem školy

Napsat komentář