Mimořádné upozornění: základní opatření v reakci na výhrůžky střelbou v celé republice

Mimořádné upozornění: základní opatření v reakci na výhrůžky střelbou v celé republice
Bezpečnost ve škole Mimořádné události

V návaznosti na aktuální oznámení policie na sociální síti X o potenciální hrozbě střelby směřující na několik univerzit, je nezbytné, abychom vás informovali a poskytli základní bezpečnostní opatření, která by měla být dnes a v následujících dnech zvýšeně dodržována:

  1. Zvýšená pozornost a bdělost: Veškerý personál i studenti by měli být instruováni, aby byli zvýšeně pozorní vůči jakýmkoli neobvyklým nebo podezřelým chováním nebo situacím a ihned je hlásili buď školnímu bezpečnostnímu koordinátorovi nebo přímo policii.
  2. Kontrola a monitorování vstupů: Zajistěte, že všechny vstupy a výstupy jsou řádně monitorovány, a pokud máte k dispozici bezpečnostní kamery, ujistěte se, že jsou funkční a pokrývají klíčové oblasti.
  3. Informovanost a komunikace: Ujistěte se, že všichni členové školní komunity jsou informováni o aktuální situaci a mají jasné instrukce, jak postupovat v případě náhlé bezpečnostní hrozby. Využijte emaily, interní komunikační systémy nebo rozhlas pro rychlé šíření informací.
  4. Evakuační plány a shromažďovací místa: Připomeňte všem znalost evakuačních plánů a umístění shromažďovacích míst. Zajistěte, aby byly cesty k evakuačním východům volné a bez překážek.
  5. Psychologická podpora: Nabídněte podporu studentům a zaměstnancům, kteří mohou být situací zneklidněni. Mějte k dispozici kontakty na školního psychologa nebo krizového poradce.
  6. Sebehodnocení a neustálé zlepšování: Po události proveďte sebehodnocení přijatých opatření a pracujte na identifikaci oblastí, kde je možné bezpečnost dále zlepšit.

V těchto náročných chvílích je největším prioritou vaše bezpečnost a bezpečnost vašich studentů. Věříme, že společným úsilím a dodržováním těchto základních bezpečnostních opatření můžeme efektivně přispět k ochraně našich školních komunit. Mějte prosím aktualizované kontakty na místními bezpečnostní složky a neváhejte se na ně obrátit v případě jakéhokoli podezření nebo potřeby pomoci.

S pozdravem

KTEM Group s.r.o.

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/krimi-anonym-vyhrozuje-strelbou-na-univerzitach-v-cele-republice-40463741#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest242_shorts_varD&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Ruka s nožem v ruce, napadá oběť

Napsat komentář