O NÁS

Školitel ve třídě plné zaměstnanců školy

KTEM Group s.r.o.

Tým specialistů s více než 10 letou zkušeností v oblasti bezpečnosti. Jeho specializací je vytváření bezpečnostních strategií, režimů, postupů a koncepcí. Hlavním projektem společnosti je projekt „BOP ve škole“. Tento projekt zvyšuje povědomí o bezpečnosti, ochraně a prevenci vybraných protiprávních činů, mimořádných událostí a nestandardních provozních situací ve školním prostředí. BOP ve škole vytváří vhodné bezpečné prostředí pro školní aktivity, žáky a pedagogický sbor. Implementace projektu „BOP ve škole“ zahrnuje poskytnutí odborného poradenství a podpory školám při vytváření a provádění bezpečnostních opatření a strategií. Tato podpora zahrnuje například školení pedagogického sboru a zaměstnanců školy, zlepšení fyzického zabezpečení školních budov, vypracování krizových plánů a zavedení preventivních programů. Cílem projektu je nejen zvýšit úroveň bezpečnosti ve školách, ale také přispět k vytvoření bezpečného a podpůrného prostředí pro vzdělávání a rozvoj žáků.