TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZABEZPEČENÍ

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZABEZPEČENÍ

Technické a technologické zabezpečení ve školách je klíčovým prvkem pro zajištění bezpečnosti, prevence a ochrany.

Projekt BOP ve škole nabízí komplexní návrh řešení zaměřený na fyzické zabezpečení budov, který zahrnuje následující prvky.

Benefits of Service

BEZPEČNOSTNÍ KAMERY

Instalace moderních bezpečnostních kamer umožňuje monitorování klíčových oblastí ve škole. Kamery jsou umístěny na místech, jako jsou vstupy, chodby, a další vybraná místa. Kamerový systém je umístěn strategicky, tak aby pokryl místa, kde hrozí riziko narušení osobní bezpečnosti žáků a zaměstnanců, případně pro identifikaci podezřelých osob ve školním prostředí.

ELEKTRONICKÉ KONTROLY VSTUP

Systém elektronických kontrol vstupu zajišťuje, že pouze oprávněné osoby mají přístup do budov, nebo vyspecifikovaných místností. Tento systém může zahrnovat přístupové karty, PIN kódy nebo biometrické identifikátory, jako je např. otisk prstu, krevní řečiště aj.

KONTROLY VSTUPUJÍCÍCH OSOB

Kromě elektronických kontrol vstupu mohou být instalovány další systémy, jako jsou brány s bezpečnostními detektory kovů, které slouží k provádění rychlých kontrol při vstupu osob do budovy.

PERIMETRICKÁ OCHRANA

Pro zvýšení ochrany budov může být implementována perimetrická ochrana, což zahrnuje oplocení, technické, technologické a detekční systémy. Tyto systémy monitorují vnější okruh budovy a upozorňují na neoprávněný vstup nebo pokusy o narušení.

ALARMY A POPLACHY

Instalace systémů alarmů a poplachů (PZTS) poskytuje rychlou detekci a signalizaci nebezpečných situací. Tyto systémy mohou zahrnovat pohybové senzory v celé budově, nebo pouze v zájmových místnostech, dále pak např. magnetické senzory. Pokud se aktivuje alarm, spustí se hlasité výstražné znamení a odesílá se upozornění na předem stanovené kontakty, jako jsou bezpečnostní pracovníci nebo místní orgány.