BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLITEL

Bezpečnostní školitel je odborník, který se zaměřuje na vývoj a realizaci školení v rámci projektu BOP ve škole. Jeho hlavním úkolem je poskytnout pedagogům a personálu školy relevantní a efektivní vzdělávání v oblasti bezpečnosti, ochrany a prevence.

Specialista školení projektu BOP ve škole se podílí na tvorbě vzdělávacích programů a workshopů zaměřených na bezpečnostní výchovu. Na základě cílů projektu a potřeb školy připravuje školení, která pokrývají různá témata, jako je identifikace rizik, preventivní opatření, krizové situace nebo spolupráce se záchrannými složkami.

Během školení specialista vytváří interaktivní prostředí, které umožňuje účastníkům zapojit se, diskutovat a prakticky aplikovat nabyté znalosti a dovednosti. Snaží se vytvořit atmosféru, která podporuje otevřenou komunikaci a vzájemnou spolupráci mezi účastníky.

Specialista školení projektu BOP ve škole také monitoruje a hodnotí účinnost školení. Sleduje zpětnou vazbu účastníků a analyzuje výsledky, aby mohl přizpůsobit obsah a formu školení tak, aby bylo co nejefektivnější a přínosné pro všechny zúčastněné.

Náš specialista hraje klíčovou roli při poskytování vzdělávání a školení v oblasti bezpečnosti, ochrany a prevence. Jeho práce pomáhá zvýšit povědomí o bezpečnosti a vybavit pedagogy a personál školy potřebnými znalostmi a dovednostmi pro řešení nestandardních provozních situací a prevenci protiprávních činů.