ETAPY

I. ETAPA - 2 ROKY

PREVENCE

Je zaměřena na prevenci, zvyšování povědomí a vytváření bezpečnostního programu školy. V rámci této etapy jsou prováděny přednášky, semináře a školení, které mají za cíl zvýšit povědomí žáků a pedagogů o bezpečnosti a prevenci protiprávních činů a mimořádných událostí. Tímto způsobem se školním prostředím šíří background znalosti a poskytuje se vzdělání v oblasti bezpečnosti.

BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA

Zaměřuje se na studium chování žáků a identifikaci rizikových faktorů. Na základě těchto analýz jsou vyvíjeny vhodné strategie a postupy pro zajištění bezpečnosti ve školním prostředí.

Audit procesů

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

Jedná se o komplexní dokument, který zahrnuje identifikaci rizik a návrh opatření a postupů pro zajištění bezpečnosti ve všech oblastech školního života. Tímto programem jsou definovány specifické bezpečnostní opatření a stanoveny zodpovědnosti pro jejich implementaci a dodržování.

Bezpečnostní karty

METODICKÉ KARTY NPS

Jsou nástroje obsahující pokyny a postupy pro jednání v neobvyklých situacích. Slouží k přípravě učitelů a pracovníků škol na různé nebezpečné události. Tyto karty poskytují informace o reakci, evakuaci, bezpečnosti žáků a spolupráci s bezpečnostními složkami. Cílem je minimalizovat škody a zajištění bezpečnosti prostředí školy.

II. ETAPA - 2 ROKY

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE A

Druhá etapa projektu trvá také 2 roky a je zaměřena na implementaci bezpečnostních technologií ve školském prostředí. Na základě provedené analýzy z předchozí etapy projektu a stanovením návrhu bezpečnostních opatření jsou vybrány a instalovány bezpečnostní technologie, které pomáhají minimalizovat rizika a zlepšují celkovou bezpečnost školního prostředí. Tyto technologie mohou zahrnovat například kamerový systém, přístupové systémy (EKV), poplachové zařízení (PZTS) nebo další specializované systémy, které jsou vhodné pro konkrétní potřeby školy.

III. ETAPA - 1 ROK

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE B

Poslední etapa projektu trvá 1 rok a je zaměřena na implementaci dalších bezpečnostních technologií, které doplňují a rozšiřují systém zavedený v předchozí etapě. Cílem této etapy je zajištění pokročilých bezpečnostních technologií, které přinášejí vyšší úroveň ochrany školního prostředí. Celkově je etapizace projektu „BOP ve škole“ navržena tak, aby postupně a systematicky zavedla bezpečnostní opatření a technologie do škol. Projekt tím přispívá k vytvoření bezpečného prostředí pro vzdělávání žáků a podporuje prevenci protiprávních činů a mimořádných událostí ve školském prostředí.