KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Program Kybernetická bezpečnost, je zaměřen na ochranu školních zařízení před kybernetickými hrozbami. V dnešní době je velmi důležité chránit školy před kyberšikanou, zneužíváním osobních údajů, útoky hackerů a dalšími formami

kybernetického napadení. Naše školení se zaměřují na prevenci těchto hrozeb a poskytují nezbytné dovednosti a znalosti, které umožňují efektivní ochranu školy.

Naše školení v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou interaktivní a praktické. Účastníci se učí prostřednictvím prezentací, cvičení, simulací a diskusí, které jim umožňují aplikovat naučené dovednosti v reálných situacích. Pravidelně aktualizujeme náš program školení, aby odpovídal nejnovějším trendům a výzvám v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Cílem našeho produktu „Kybernetická bezpečnost“ je poskytnout školám potřebné nástroje a vědomosti pro ochranu před kybernetickými hrozbami a vytvořit tak bezpečné digitální prostředí pro všechny zúčastněné.

1

POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNÝCH HESEL

Vysvětlujeme důležitost silných a unikátních hesel, učíme vytvářet komplexní kombinace písmen, číslic a speciálních znaků. Zdůrazňujeme neopakování hesel mezi účty a správné používání správce hesel. Výuka zahrnuje také praktická cvičení, diskuse a sdílení osvědčených postupů. Cílem je vybavit studenty a zaměstnance dovednostmi pro ochranu jejich účtů a snížení rizika kybernetických útoků. Tím přispíváme k vytvoření bezpečného prostředí ve školách a ochraně soukromí a dat online.

2

IDENTIFIKACE A ZABRÁNĚNÍ KYBERŠIKANĚ

Poskytujeme studentům a zaměstnancům školy dovednosti a povědomí potřebné k identifikaci a prevenci kyberšikany. Vysvětlujeme různé formy kyberšikany a pomáháme účastníkům rozpoznávat její znaky a signály. Školíme je také v reakci na kyberšikanu a vyhledávání pomoci. Zahrnujeme výuku strategií prevence kyberšikany, včetně ochrany osobních údajů a vytváření pozitivního online prostředí. Naše interaktivní a praktické školení zahrnuje cvičení, diskuse a sdílení osvědčených postupů. Cílem je vytvořit povědomí o kyberšikaně, vybavit účastníky dovednostmi a vytvořit bezpečné a podporující školní prostředí.

3

OCHRANA SÍTĚ PŘED ÚTOKY HACKERŮ

Poskytujeme užitečné nástroje a znalosti zaměstnancům školy, aby identifikovali a předešli různým kybernetickým útokům. Školíme je v používání bezpečnostních nástrojů, jako je firewall a antivirový software, a vysvětlujeme důležitost správného zacházení s hesly a přístupovými oprávněními. Naše interaktivní školení zahrnuje prezentace, cvičení a simulace, aby zaměstnanci získali dovednosti pro ochranu sítě a minimalizaci rizik. Pravidelně aktualizujeme náš produkt a spolupracujeme s odborníky na kybernetickou bezpečnost, abychom zajistili nejefektivnější a nejaktuálnější řešení. Cílem je poskytnout školám komplexní ochranu a vytvořit bezpečné prostředí pro školní síť a data.

Benefits of Service