SPECIALISTA ICT TECHNOLOGIÍ

Specialista pro kyberbezpečnost ve školách hraje klíčovou úlohu při zajišťování bezpečnosti a ochrany informačních systémů ve školním prostředí. Jeho práce pomáhá chránit důležitá data, učitele a žáky před kybernetickými hrozbami.

  1. Monitorování kyberhrozeb: Specialista sleduje aktuální kybernetické hrozby a zranitelnosti, které by mohly ohrozit školní informační systémy. Analyzuje kyberútoky a vyvíjí strategie na jejich prevenci.
  2. Implementace bezpečnostních politik: Vypracovává a implementuje bezpečnostní politiky a postupy pro školy. Zajišťuje, aby učitelé a žáci dodržovali bezpečnostní standardy a protokoly.
  3. Školení a vzdělávání: Poskytuje školení učitelům a žákům týkající se základních pravidel kyberbezpečnosti. Učí je rozpoznávat rizika a chránit svá data.
  4. Reakce na kyberútoky: V případě kybernetického incidentu rychle reaguje a provádí analýzu útoku. Snaží se minimalizovat škody a obnovit normální provoz.
  5. Spolupráce s externími expertními skupinami: Může spolupracovat s externími kyberbezpečnostními firmami a organizacemi, které nabízejí specializované služby a rady v oblasti kyberbezpečnosti.